ابزار پرش به بالا مهندسی برق پیام نور ارومیه - لیست منابع+ارائه دروس+برنامه9ترمه
تاریخ : شنبه یکم مهر ۱۳۹۱
نویسنده : مهندس عثمان پور
  • وضعیت منابع درسی92-91:

(برنامه نه ترمه ، منابع درسی ، خذفیات کتابهای درسی ، تستی وتشریحی بون درس )

 

 ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبیق
مخابرات ليست ارائه دروس وضعيت منابع جدول تطبیق
کنترل ليست ارائه دروس وضعيت منابع جدول تطبیق
قدرت ليست ارائه دروس وضعيت منابع جدول تطبیق
الکترونیک ليست ارائه دروس وضعيت منابع جدول تطبیق


موضوعات مرتبط: لیست منابع+ارائه دروس+برنامه9ترمه
آخرین مطالب
   
 
 
 
 
http://barghupnu.blogfa.com/rss